Zdjęcie profilowe
dr n. med. Sylwia Drewa

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Gabinet USG i konsultacji radiologicznych

 • studia wyższe medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy ukończone z wynikiem bardzo dobrym w 2000 roku
 • staż podyplomowy w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w latach 2000-2001
 • praca nauczyciela akademickiego oraz asystenta w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w latach 2001-2010
 • po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem dr. n. med. Marka Grzegorzewskiego uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w 2007 roku
 • od 2008 roku praca w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, na stanowisku Koordynatora Pracowni
 • w 2012 roku uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych za rozprawę: „Wartość spiralnej tomografii komputerowej wielorzędowej w diagnostyce i planowaniu leczenia operacyjnego chorób kości skroniowych”, która otrzymała nagrodę za najlepszą pracę doktorską w Polsce w latach 2010-2013.
 • Tomografia komputerowa jamy brzusznej – Forum Diagnostyczne Schering AG – 12-13.09.2003 Jurata
 • Wybrane zagadnienia z diagnostyki ultrasonograficznej – kurs organizowany przez Katedrę i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej AM w Bydgoszczy – 22-26.09.2003
 • Szkoła Radiologii PLTR – jama brzuszna – Kielce, 3-4.10.2003
 • Program Zapewnienia Jakości w Pracowni Radiologicznej – Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne- 19-21.10.2003 Ciechocinek
 • Szkoła Radiologii PLTR – diagnostyka obrazowa narządu ruchu cz. II – Kielce, 2-3.04.2004
 • XXXVII Zjazd Radiologów Polskich w Mikołajkach – 16-19.06.2004
 • Podstawy ultrasonografii pediatrycznej – Zakład Radiologii Pediatrycznej AM w Warszawie, 21-24.06.2004
 • Szkoła Radiologii PLTR – serce i duże naczynia – Kielce, 5-6.11.2004
 • Warsztaty Wielorzędowej Tomografii Komputerowej - diagnostyka głowy i szyi – cykliczne sympozjum Sekcji Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego PLTR – 1-3.04.2005 Ciechocinek
 • Szkoła Radiologii PLTR – układ moczowy – Kielce, 15-16.04.2005
 • Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczno - Radiologiczne: radiologia w Neonatologii – Polskie Towarzystwo Neonatologiczne i Sekcja Radiologii Pediatrycznej PLTR Warszawa/Ciechanów 12-14.05.2005
 • Szkoła Radiologii PLTR – diagnostyka obrazowa w endokrynologii, diagnostyka twarzoczaszki i szyi – Kielce, 4-5.11.2005
 • European Congress of Radiology – Vienna, Austria – 3-7.03.2006
 • Szkoła Radiologii PLTR – diagnostyka obrazowa układu oddechowego – Kielce, 17-18.03.2006
 • VI Konferencja Sekcji Onkologicznej PLTR – Diagnostyka obrazowa nowotworów gardła i krtani – Warszawa, 19.05.2006
 • Promocja Zdrowia – kurs organizowany przez Katedrę Profilaktyki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu, 3-4.06.2006
 • Sympozjum Sekcji Radiologii Pediatrycznej PLTR : Co nowego w diagnostyce obrazowej w pediatrii? - Dobczyce, 29.09.-1.10.2006
 • Kompleksowa diagnostyka chorób sutka, mammografia, zagadnienia wykrywania raka sutka – kurs organizowany przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AM we Wrocławiu, 2-4.10.2006
 • IV Sympozjum Chirurgiczno – Neonatologiczne: Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków – Warszawa, 3-4.11.2006.
 • VII Konferencja Sekcji Onkologicznej PLTR – Diagnostyka obrazowa nowotworów twarzoczaszki – Warszawa, 17.11.2006
 • Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania – kurs organizowany przez Katedrę Radiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 8-9.01.2007
 • Wybrane zagadnienia z rentgenodiagnostyki – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa, 19.02.-2.03.2007
 • Szkoła Radiologii PLTR – przestrzeń wewnątrzotrzewnowa trzustka – Kielce, 23-24.03.2007
 • Politrauma w obrazach Tomografii Komputerowej – Forum Diagnostyczne Schering Polska, Władysławowo 20-21.04.2007
 • XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w Bydgoszczy, 23-26.05.2007
 • Diagnostyka Obrazowa Trzustki i dróg żółciowych z użyciem niejonowych środków kontrastowych w TK i paramagnetycznych środków kontrastowych w MR – Forum Diagnostyczne 9-10.05.2008
 • Diagnostyka obrazowa i kwalifikacja do leczenia chorych z nowotworami wątroby. Warszawa 18-22.09.2011
 • Praktyczny kurs chirurgii endoskopowej zatok przynosowych, Bydgoszcz, 6-7.10.2011
 • 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Radiologicznego we Wrocławiu, 6-8.06.2013
 • Obrazowanie 3D w stomatologii: aplikacje kliniczne i diagnostyka – warsztaty Poznań 2014
 • Jama brzuszna – myślę więc różnicuję – Forum Diagnostyczne, 24-25.04.2015
 • Jama brzuszna i miednica – warsztaty MR i TK – jak nowocześnie badać i skutecznie rozwiązywać problemy diagnostyczne. CEDUS, 6-7.11.2015
 • Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii 27.11-02.12.2016
 1. Drewa G., Drewa T., Woźniak A., Drewa S., Woźniak B. 2003. Niektóre wtórne procesy biochemiczne zachodzące w ognisku urazowym rdzenia kręgowego. Ann. Acad. Med. Bydgostiensis, 17(1), 49-52
 2. Woźniak A., Mila-Kierzenkowska C., Drewa S., Chęsy B.M., Woźniak B., Krzyżyńska-Malinowska E. 2003. Aktywność arylosulfatazy i fosfatazy kwaśnej w wątrobie i mięśniach czterech gatunków ryb o różnym trybie życia. Ann. Acad. Med. Bydgostiensis, 17(4), 69-72
 3. Laskowska K., Lasek W., Drewa S., Karolkiewicz M., Pogorzała M., Wysocki M. 2003. Chest computed tomography in children under general anesthesia – case of an atelectasis. Pol. J. Radiol., 68(4), 67-71.
 4. Mila-Kierzenkowska C., Kędziora-Kornatowska K., Woźniak A., Drewa T., Woźniak B., Drewa S., Krzyżyńska-Malinowska E., Makarewicz R. 2004. Effect of brachyterapy on antioxidant status and lipid peroxidation in patients with cancer of the uterine cervix. Cell Molecular Biol. Lett., 2004, 9(3), 511-518.
 5. Drewa T., Wolski Z., Gałązka P., Misterek B., Drewa J., Drewa S., Sir J. 2004. Uzupełnienie w warunkach doświadczalnych ubytku ściany pęcherza moczowego wszczepem wytworzonym metodą inżynierii tkankowej. Urol. Pol., 57(4), 52-57
 6. Ryta-Stamirowska P., Drewa T., Drewa S., Drewa Ł., Musiak R., Sadzikowska I. 2004. Wpływ brachyterapii na aktywność katepsyny D i β-glukurionidazy w surowicy krwi kobiet chorych na raka szyjki macicy. Am. Acad. Med. Bydgostiensis, XVIII(4), 137-141.
 7. Zapała M., Lasek W., Karolkiewicz M., Zapała A., Drewa S., 2004. Analiza wskaźnika zachorowolności na gruźlicę płuc w województwie świętokrzyskim w latach 1992-2002.. Ann. Acad. Med. Bydg. 1893), 101-107.
 8. Pilecki S., Pufal J., Gierach M., Laskowska K., Lasek W., Wysocki M., Drewa S., Nawrocka E., Junik R. 2004. Langerhans cell histiocytosis of the mandible in bone scintigraphy and CT. Nuclear Medicine Review 2004, 7 (2), pp. 183-186
 9. Woźniak A., Mila-Kierzenkowska C., Schahchtschabel D.O., Woźniak B., Rozwodowska M., Drewa T., Drewa S., Sir J., Sir I., Maciak R., Krzyżyńska-Malinowska E. 2005. Activity of cathepsin D and α1-antytrypsin in the blood serum of patients with mammary carcinoma. Exp. Oncol. 27(3), 233-237.
 10. Pacholska M., Daniluk-Matras I., Kaźmierczak R., Gałązka P., Leciejewska I., Kołtan A., Kurylak A., Wysocki M., Jundziłł W., Molski S., Drewa S., Prokurat A. 2005. Central vonous catheters for chemotherapy in children – operative versus non-operative implontation. Ann. Diagn. Paed. Patol., 9(1-2), 29-33
 11. Laskowska K, Burzńska-Makuch M, Pilecki S, Drewa S, Lasek W, Junik R. 2006. Multiple foci of splenic tissue autotransplantation: Splenosis in diagnostic imaging. Pol. J. Radiol., 70(4):119-123
 12. Woźniak B., Musiałkiewicz D., Woźniak A., Mila – Kierzonkowska C., Drewa G., Drewa T., Drewa S., Krzyżyńska – Malinowska E., Musiałkiewicz M. 2006. Aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych i stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) we krwi osób uzależnionych od alkoholu. Medical and Biological Science 2006, 20/4, 175-180
 13. Czerwionka – Szaflarska M., Zielińska – Duda H., Drewa S., Bała G., Zielińska I., Lasek W. 2006. Test Hintona w ocenie zaburzeń defekacji związanych z dysfunkcją okrężnicy lub opróżniania odbytnicy u dzieci z zaparciem stolca. Pediatr Pol 2006: 81 (8): 571-577
 14. Czerwionka – Szaflarska M., Zielińska – Duda H., Mierzwa G., Drewa S. 2006. Wartość badania manometrycznego jako różnicującego zaburzenia organiczne i czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży z przewlekłym zaparciem stolca. Polski Merkuriusz Lekarski 2006 , XXI, 124: 319-324
 15. Laskowska K., Nawrocka E., Drewa S., Serafin Z., Lasek W., Pisanko A., Wojtkiewicz A., Wysocki M., Dobruchowska M., Prokurat A.I. 2007. Difficulties in the diagnostics of renal tumor in a child with tuberous sclerosis – case report. Pol. J. Radiol., 72(1):85-87
 16. Woźniak B, Górecki D, Mila – Kierzonkowska C, Drewa S, Konca J, Woźniak A, Porzych M, Krzyżyńska – Malinowska E. 2007, Przydatność badania ultrasonograficznego aorty brzusznej dla wykrycia zmian miażdżycowych u kobiet pracujących w pozycji stojącej. Medical and Biological Sciences, 2007, 21/1, 79-84
 17. Woźniak B., Musiałkiewicz D., Woźniak A., Drewa G., Drewa T., Drewa S., Mila – Kierzonkowska C., Porzych M., Musiałkiewicz M. 2008 Lack of changes in the concentration of thiobarbituric acid – reactive substances (TBARS) and in the activites of erythrocyte antioxidant enzymes in alcohol – dependent patients after detoxification, Med. Sci. Monit 2008; 14(1):CR32-36
 18. Mierzwiński J, Fishman AJ, Grochowski T, Drewa S, Drela M, Winiarski P, Bielecki I. 2016. Cochlear implant and congenital cholesteatoma. J Otolaryngol Head Neck Surg. Feb 1;45:8. doi: 10.1186/s40463-016-0119-5.

Wystąpienia i wykłady prezentowane na szkoleniach, zjazdach i sympozjach

 1. Laskowska K., Burzyńska-Makuch M., Pilecki S., Drewa S., Lasek W., Junik R. 2004. Autotransplantacja tkanki śledziowej. XXXVII Polski Kongres Radiologiczny, Mikołajki, 16-19 czerwca 2004, w: Pol. J. Radiol., 2004, suppl. 1, pp 201-2002.
 2. Laskowska K., Pilecki S., Lasek W., Drewa S., Nawrocka E., Wysocki M., Junik R. 2004. Ziarniniak kwasochłonny żuchwy w tomografii komputerowej i scyntygrafii. XXXVII Polski Kongres Radiologiczny, Mikołajki 16-19 czerwca 2004, w: Pol. J. Radiol., 2004, suppl. 1, pp 238.
 3. Chrupek M, Chrzanowska M, Kaźmirczuk R, Daniluk-Matraś I, Pacholska M, Gałązka P, Dobruchowska M, Kołakowska T, Brzeziński P, Drewa S, Rudaś A, Karolkiewicz M, Prokurat AI 2006. NEC – diagnostyka i monitorowanie postępu choroby, wskazania do leczenia operacyjnego i typ procedury chirurgicznej. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, 13-16 września 2006, w: Przegląd Chirurgii Dziecięcej, 2006, zeszyt 1, tom 1, pp10
 4. Leciejewska I, Wojtkiewicz A, Gałązka P, Chrupek M, Kaźmirczuk R, Drewa S, Kluge P, Skiba P, Małkowski B, Wysocki M, Prokurat AI 2006. Próba weryfikacji rozrostu złośliwego: PET czy biopsja? XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, 13-16 września 2006, w: Przegląd Chirurgii Dziecięcej, 2006, zeszyt 1, tom 1, pp100
 5. Pacholska M, Chrupek M, Gałązka P, Kaźmirczuk R, Brzeziński P, Kukwa A, Pierniczka-Załęska M, Drewa S, Skok Z, Kluge P, Jarząb B, Prokurat AI 2006. Rak brodawkowaty tarczycy u małych dzieci – dylematy między radykalną operacją a leczeniem powikłań pooperacyjnych. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, 13-16 września 2006, w: Przegląd Chirurgii Dziecięcej, 2006, zeszyt 1, tom 1, pp102
 6. Drewa S, Lasek W, Chrupek M, Chrzanowska M, Nawrocka E, Prokurat AI 2006. Przydatność ultrasonografii w diagnostyce i monitorowaniu postępu choroby u noworodków z obumierającym zapaleniem jelit. IV Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne, 3-4 listopada 2006, w: Standardy Medyczne, 2006, tom 8, nr 26, pp 145
 7. Pacholska M, Gałązka P, Chrupek M, Kaźmirczuk R, Brzeziński P, Drewa S, Kluge P, Prokurat AI 2006. Infantile myofibromatosis ręki u noworodka. Opis przypadku. IV Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne, 3-4 listopada 2006, w: Standardy Medyczne, 2006, tom 8, nr 26, pp 178
 8. Drewa S, Grzegorzewski M, Lasek W, Mierzwiński J, Kaźmierczak W, Kaźmierczak H. 2007 Przydatność TK w diagnostyce niedosłuchu przewodzeniowego u pacjentów z prawidłową błoną bębenkową. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 23-26 maja 2007, w: Pol. J. Radiol., 72, Supp 1:204
 9. Drewa S, Burzyńska-Makuch M, Nawrocka E, Lasek W, Chrupek M, Prokurat AI, Kuczyńska R, Czerwionka-Szaflaska M. 2007. Zaotrzewnowa perforacja dwunastnicy w przebiegu młodzieńczego zapalenia skórno – mięśniowego – opis przypadku. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 23-26 maja 2007, w: Pol. J. Radiol., 72, Supp 1:230
 10. Drewa S, Lasek W, Chrupek M, Gałązka P, Chrzanowska M, Nawrocka E, Prokurat AI. 2007 Wartość badania ultrasonograficznego w diagnostyce i monitorowaniu obumierającego zapalenia jelit. XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 23-26 maja 2007, w: Pol. J. Radiol., 72, Supp 1:139
 11. Nierzwicka K, Chrupek M, Laskowska K, Drewa S, Lasek W, Mierzwa G, Kuczyńska R, Prokurat AI. 2007 Zastosowanie modyfikacji badania TK w chorobie Leśniowskiego – Crohna. Alternatywa czy uzupełnienie diagnostyki w kwalifikacji do leczenia operacyjnego? XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Chirurgów Dziecięcych „Nagłe stany chirurgiczne brzucha i dzieci”, Lublin, 31.05-2.06.2007
 12. Pacholska M, Reszczyńska M, Gałązka P, Chrupek M, Kaźmirczuk R, Brzeziński P, Burzyńska - Makuch M, Drewa S, Lasek W, Skok Z, Prokurat AI. 2007 Niedrożność przewodu pokarmowego spowodowana polipami w przebiegu zespołu Peutz – Jegersa – opis przypadku. XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Chirurgów Dziecięcych „Nagłe stany chirurgiczne brzucha i dzieci”, Lublin, 31.05-2.06.2007
 13. Pacholska M, Gałązka P, Chrupek M, Kurylak A, Kołtan A, Skiba P, Kaźmirczuk R, Burzyńska - Makuch M, Drewa S, Lasek W, Wysocki M, Prokurat AI. 2007 Ostre zapalenie trzustki jako powikłanie leczenia schorzeń systemowych. XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Chirurgów Dziecięcych „Nagłe stany chirurgiczne brzucha i dzieci”, Lublin, 31.05-2.06.2007
 14. Pisanko A, Gałązka P, Pacholska M, Dymek K, Chrupek M, Szukalski J, Korenkiewicz J, Drewa S, Karolkiewicz M, Lasek W, Prokurat AI. 2007 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – dwuletnie doświadczenia po wprowadzeniu standardu diagnostyczno – terapeutycznego. XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Chirurgów Dziecięcych „Nagłe stany chirurgiczne brzucha i dzieci”, Lublin, 31.05-2.06.2007
 15. Drewa S, Meder A. 2015 Cholangiopatia w zespole AIDS – opis przypadku. „Od obrazu do rozpoznania – różnicowanie zmian w jamie brzusznej” Konferencja Sekcji Radiologii Gastroenterologicznej PLTR 27.11.2015
 16. Drewa S. Burzyńska – Makuch M 2015 Ziarniniaki w wątrobie w przebiegu choroby kociego pazura – opis przypadku. „Od obrazu do rozpoznania – różnicowanie zmian w jamie brzusznej” Konferencja Sekcji Radiologii Gastroenterologicznej PLTR 27.11.2015

Aktywny udział w prowadzeniu kursów, szkoleń i warsztatów doszkalających dla lekarzy

 • „Diagnostyka ultrasonograficzna noworodka z małą masą ciała” kurs organizowany przez Klinikę Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Karowej 2 w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Borszewskiej – Kornackiej
 • Warsztaty Tomografii Komputerowej Ucha na kursach chirurgii laryngologicznej organizowanych pod kierownictwem dr n. med. Józefa Mierzwińskiego i Fundacji „Larped” w październiku 2011 roku oraz we wrześniu 2015 roku
 • Szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta organizowane przez Bydgoską Szkołę Wyższą

Udział w organizacji:

 • IV Zjazdu Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego (Polskie Medyczne Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego i PLTR) – w Bydgoszczy w dniach 6-8.06.2002
 • XXXVIII Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w Bydgoszczy w dniach 23-26.05.2007
 • IX Forum Diagnostycznego „Diagnostyka obrazowa klatki piersiowej” w Ciechocinku w 2009

W badaniu ultrasonograficznym wykorzystywane są fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, niesłyszalne dla ludzkiego ucha, które są bezpieczne dla organizmu ludzkiego.

Badanie USG wykonuje lekarz.

Pozycja, w której będzie wykonywane badanie zależy od rodzaju badania – najczęściej jest to pozycja leżąca.

Pacjent odsłania diagnozowaną część ciała np. brzuch lub szyję.

Lekarz pokrywa skórę badanej okolicy specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Przesuwając głowicę aparatu uzyskuje się obrazy badanego narządu, które widoczne są na ekranie monitora. Badanie wykonuje się u pacjentów w każdym wieku, jest ono bezbolesne i może być powtarzane wielokrotnie - nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania.

Wyniki przekazywane są w formie opisu bezpośrednio po badaniu pacjentowi.

Wykonujemy:

 • USG pediatryczne, zakres badań:
  • przezciemiączkowe
  • jamy brzusznej
  • grasicy
  • tarczycy
  • obwodowych węzłów chłonnych
  • tkanek miękkich
  • piersi
  • jąder i kanałów pachwinowych
  • stawów
 • USG jamy brzusznej i układu moczowego
 • USG dopplerowskie układu wrotnego
 • USG tarczycy
 • USG obwodowych węzłów chłonnych
 • USG jąder
 • USG stawów
USG pediatryczne

Przygotowanie do badania jamy brzusznej i układu moczowego:

do 3 roku życia
 • badanie wykonuje się bez specjalnego przygotowania
 • rodzice/opiekunowie mogą mieć przygotowaną butelkę z piciem gdyby zaistniała konieczność napojenia dziecka
3-8 lat
 • 2 godz przed badaniem bez karmienia, można pić niegazowaną wodę
 • w miarę możliwości nie oddawać moczu 2-3 godz przed badaniem
powyżej 8 roku życia
 • pacjent nie może nic jeść co najmniej przez 5 godzin przed badaniem (nie należy także żuć gumy)
 • można pić niegazowaną wodę
 • pacjenci przyjmujący leki mogą je przyjmować, popijając niegazowaną wodą, jednak nie później niż 1 godzinę przed badaniem
 • pacjenci z tendencją do wzdęć i zaparć powinni zachować lekkostrawną dietę już dwa dni przed badaniem, można trzy razy dziennie przyjmować po dwie kapsułki jednego z leków zmniejszających ilość gazów w jelitach (np.: Espumisan lub Esputicon)
 • pacjent powinien stawić się na badanie z pełnym pęcherzem (a więc z uczuciem parcia) – zalecaną obecnie metodą jest wypełnienie pęcherza bez nadmiernego zwiększania podaży płynów – nie zaleca się przyjmowania dużej ilości płynów w krótkim czasie

Pozostałe badania nie wymagają żadnego przygotowania.

Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań o ile były wykonywane.

USG jamy brzusznej i układu moczowego

przygotowanie do badania

Największą przeszkodą w prawidłowej ocenie narządów jamy brzusznej jest zaleganie treści pokarmowej i gazów w żołądku, dwunastnicy i jelitach. Aby wyeliminować te przeszkody, badanie musimy wykonywać na czczo.

 • pacjent nie może nic jeść ani pić co najmniej przez 5 godzin przed badaniem
 • nie należy żuć gumy ani palić papierosów
 • pacjenci przyjmujący leki mogą je przyjmować, popijając niegazowaną wodą, jednak nie później niż 1 godzinę przed badaniem
 • pacjenci z tendencją do wzdęć i zaparć powinni zachować lekkostrawną dietę już dwa dni przed badaniem, można trzy razy dziennie przyjmować po dwie kapsułki jednego z leków zmniejszających ilość gazów w jelitach (np.: Espumisan lub Esputicon) lub zastosować dostępny bez recepty preparat przeczyszczający (zgodnie z ulotką)
 • pacjent powinien stawić się na badanie z pełnym pęcherzem (a więc z uczuciem parcia) – zalecaną obecnie metodą jest wypełnienie pęcherza bez nadmiernego zwiększania podaży płynów – nie zaleca się przyjmowania dużej ilości płynów w krótkim czasie
 • na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań obrazowych (USG, TK lub MR) danej okolicy, lub wyniki innych badań dotyczących diagnozowanego problemu.
USG dopplerowskie układu wrotnego

przygotowanie do badania

 • pacjent nie może nic jeść ani pić co najmniej przez 6 godzin przed badaniem
 • nie należy żuć gumy ani palić papierosów
 • pacjenci przyjmujący leki mogą je przyjmować, popijając niegazowaną wodą, jednak nie później niż 1 godzinę przed badaniem
 • pacjenci z tendencją do wzdęć i zaparć powinni zachować lekkostrawną dietę już dwa dni przed badaniem, można trzy razy dziennie przyjmować po dwie kapsułki jednego z leków zmniejszających ilość gazów w jelitach (np.: Espumisan lub Esputicon) lub zastosować dostępny bez recepty preparat przeczyszczający (zgodnie z ulotką)
 • na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań obrazowych (USG, TK lub MR) jamy brzusznej lub wyniki innych badań dotyczących diagnozowanego problemu.
USG tarczycy

Badanie nie wymaga żadnego przygotowania.

Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań tarczycy o ile były wykonywane.

USG obwodowych węzłów chłonnych

Badanie nie wymaga żadnego przygotowania.

Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań o ile były wykonywane.

USG jąder

Badanie nie wymaga żadnego przygotowania.

Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań o ile były wykonywane.

USG stawów

Badanie nie wymaga żadnego przygotowania.

Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań o ile były wykonywane.

© d3med 2018 All Rights Reserved. Designed by e-Korpi