Poradnia bezdechu nocnego

lek. Błażej Przybysławski

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

Leczenie obturacyjnego bezdechu sennego opiera się w praktyce na dwóch metodach: operacji laryngologicznej i CPAP.

Kwalifikacji do pierwszej z nich dokonuje laryngolog. Zalecane jest, aby każdy pacjent z obturacyjnym bezdechem sennym został oceniony w tym kierunku. Współpracujemy z laryngologami mającymi doświadczenie w tego typu leczeniu.

Gardło

Po wykorzystaniu możliwości leczenia operacyjnego lub braku wskazań (lub zgody pacjenta) do takiego postępowania nasz pulmonolog kwalifikuje pacjenta do leczenia CPAP.

CPAP to skrót od angielskiego Continuous Positive Airway Pressure , czyli ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Istotą obturacyjnego bezdechu sennego jest zapadanie się gardła podczas snu utrudniające lub uniemożliwiające przepływ powietrza. W celu zapobiegania temu stosuje się owe stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, które podpiera gardło od środka.

leczenie cpap

W praktyce polega to na spaniu w specjalnej masce połączonej wężem z aparatem CPAP. Urządzenie to dmucha cały czas powietrze pod określonym ciśnieniem.

Wdrożenie tego leczenia rozpoczyna się na wizycie u pulmonologa w czasie której dochodzi do przeszkolenia pacjenta w kwestii obsługi aparatu i dobór maski. Następnie pacjent otrzymuje aparat do domu na okres 1-2 tygodni w celu oceny tolerancji leczenia oraz ustalenia optymalnego ciśnienia z jakim aparat ma pracować. Przez cały ten okres dane z aparatu określające skuteczność terapii są zdalnie przekazywane do lekarza pulmonologa, który w razie potrzeby może zmienić ustawienia aparatu (także zdalnie) lub w razie potrzeby skontaktować się z pacjentem.

Po okresie próbnym pacjent zwraca aparat i otrzymuje zalecenia oraz zapotrzebowanie do NFZ na podstawie którego otrzyma refundację w wysokości 90% ceny najtańszego aparatu, czyli obecnie 1890 zł, w celu zakupu własnego aparatu. Pozostałą kwotę, czyli 210 zł musi dopłacić samodzielnie.

Po zakupie aparatu istnieje możliwość zdalnego nadzoru nad przebiegiem terapii przez naszego pulmonologa. Wskazane są też wizyty kontrolne w celu oceny leczenia.

W celu rozpoznania obturacyjnego bezdechu sennego wykonuje się w czasie snu badanie nazywane polisomnografią. Polega ono na rejestracji za pomocą przenośnego aparatu z licznymi czujnikami m.in. saturacji (ilości tlenu w organizmie), przepływu powietrza przez drogi oddechowe, pozycji ciała w czasie snu, ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha.

OBS

Badanie przypomina nieco 24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera. W Centrum Medycznym d3 korzystamy z aparatu Embletta MPR PG.

Pacjent zgłasza się w godzinach wieczornych, po uprzedniej rejestracji, do Centrum Medycznego d3 przy ul. Cichej 24, gdzie ma zakładany aparat do polisomnografii. Urządzenie jest zakładane na odzież, w której pacjent będzie spał (po założeniu aparatu nie ma możliwości zmiany górnej części odzieży). Można natomiast założyć dodatkowy element ubrania na czujniki aparatu. Dodatkowym ograniczeniem po założeniu aparatu jest brak możliwości wzięcia kąpieli lub prysznica. Innymi słowy pacjent powinien zgłosić się gotowy jak do snu.

OBS

Następnie pacjent udaje się do swojego domu. Aparat automatycznie włączy się wieczorem i wyłączy rano o ustalonej godzinie. Po przebudzeniu należy ostrożnie zdjąć aparat z czujnikami i zwrócić go do Centrum Medycznego d3 w celu dokonania analizy badania.

Wynik badania wraz ze wskazówkami dalszego postępowania może zostać odebrany w rejestracji Centrum Medycznego d3 lub przesłany drogą elektroniczną do pacjenta. Każdorazowo można go skonsultować na osobnej wizycie u pulmonologa.

© d3med 2018 All Rights Reserved. Designed by e-Korpi